Historia pl.ID

Program pl.ID to kontynuacja projektu „pl.ID – polska ID karta”, który trwał od 2009 roku i został przerwany w 2012 roku. Powodem były m.in. narastające trudności w jego koordynacji oraz tzw. infoafera związana z nieprawidłowościami w zamówieniach publicznych w trakcie jego realizacji. Właścicielem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), jednostką nadzorującą — Centrum Projektów Informatycznych (CPI) podlegające najpierw Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), a potem Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji (MAiC), a wykonawcą — firma zewnętrzna.
W wyniku tych problemów, podjęto decyzję o całkowitej zmianie strategii realizacji programu. Opracowano nowy kierunek działania i spisano go jako dokument „Projekty informatyczne Minister­stwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki”.

Dlaczego projekt trafił do Centralnego Ośrodka Informatyki

Nowe podejście ogłoszono na przełomie 2012 i 2013 roku. Zakładało przywrócenie resortowi pełnej kontroli nad realizacją programów IT. Uznano, że są systemy tak ważne dla naszego bezpie­czeństwa, że ich działania nie powinno się uzależniać od firm komercyjnych. Stać się to miało poprzez przekazanie całości prac jednostce podległej ministrowi — Centralnemu Ośrodkowi Infor­matyki (COI), który od kilku lat zdobywał doświadczenie w rozwoju i utrzymaniu systemów MSW. Co więcej, budowa systemu miała być realizowana w oparciu o wewnętrzne zasoby i doświadczenie COI.

Przekazanie projektu do COI było próbą podjęcia misji ratunkowej walącego się projektu, który uważano za niemal niemożliwy do naprawy. Odwaga podjęcia się tego zadania i sposób jego realizacji zostały docenione przez najlepszych w polskiej branży IT. Ówczesny dyrektor COI Nikodem Bończa Tomaszewski, a w jego osobie cały zespół, otrzymał od magazynu Computerworld za ten projekt tytuł „CIO roku 2015” – po ocenie jury złożonego z najważniejszych menadżerów IT w branży.

Potrafił podjąć potężne ryzyko, przed którym zawahałaby się większość z nas. Potrafił uratować przedsięwzięcie, które stało się wcześniej synonimem klęski i słabości. Trzykrotnie poprawił pierwotne założenia kosztowe sprowadzając je do realiów. Zbudował nową, obiecującą organizację”

– mówił w laudacji na uroczystości wręczenia statuteki „CIO roku 2015” Mirosław Forystek, CIO w ING Banku Śląskim, członek jury i CIO Roku 2014.

Jaki był zakres programu pl.ID
Wbrew pierwszym skojarzeniom różnica pomiędzy oboma przedsięwzięciami nie ogranicza się tylko do nazwy. Najważniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z zakresu projektu wprowadzenia nowego dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną. Decyzję w tej sprawie podjął Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) w marcu 2013 roku. W zatwierdzonym przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i KRMC nowym studium wykonalności projektu postanowiono skupić się na gruntownej modernizacji infrastruktury teleinformatycznej (której niektóre elementy działały od lat 80-tych), bazy PESEL (opartej wówczas na rozwiązaniach z ubiegłego stulecia), utworzeniu po raz pierwszy w historii centralnego rejestru aktów stanu cywilnego (tzw. BUSC) oraz dostosowaniu innych rejestrów, nie tylko leżących w gestii ministerstwa.

Co dodano do Programu pl.ID Co wyłączono z Programu pl.ID
Kompleksowa modernizacja Centrum Personalizacji Dokumentów MSW Warstwa elektroniczna dowodu osobistego
Przebudowa Centralnego Rejestru Sprzeciwów i Systemu Odznaczeń Państwowych
Doposażenie infrastruktury klucza publicznego

Jak przebiegały pracę nad przebudową rejestrów państwowych

timeline