Państwo usługowe

Za powstaniem Systemu Rejestrów Państwowych stoi konkretna filozofia, którą nazwaliśmy – Państwo Usługowe. Wyraziliśmy ją w haśle „Gov dla ludzi”. Wierzymy, że państwo musi być nastawione na to by z pomocą technologii przede wszystkim służyć obywatelom. Musi mieć też własne, silne kompetencje cyfrowe, bo tylko za ich pomocą może nadążyć za rosnącymi potrzebami ludzi. Dzięki tej koncepcji powstał unikalny w Polsce zespół ekspertów/pasjonatów IT zapalonych do rozwoju usług cyfrowych.

Fundamenty tego nowego podejścia zostały sformułowane przez Rafała Magrysia i zespół jego współpracowników w nowej strategii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Efektem ich prac była m.in. strategia zakładająca, że rejestry państwowe mają służyć przede wszystkim do rozwoju e-usług oraz rozwój realnych kompetencji cyfrowych państwa w postaci budowy zespołu Centralnego Ośrodka Informatyki (COI).

O tym, jak realizowano te założenia w praktyce, możesz przeczytać w wywiadzie z Nikodemem Bończa Tomaszewskim dla magazynu CIO.

Poniżej możesz też zobaczyć zespół COI — wideo z 2013 roku.

Uznaliśmy wówczas, że to człowiek i jego potrzeby muszą być pierwszym celem każdego projektu informatycznego. Dlatego postawiliśmy na projektowanie wspólnie z użytkownikami (User Centered Design) i szybkie dostarczanie konkretnych e-usług, takich jak Historia Pojazdu czy Bezpieczny Autobus. W kolejnym kroku, w ramach programu pl.id, zbudowaliśmy serwis OBYWATEL.GOV.PL. Na jego bazie przygotowaliśmy też strategię integracji stron internetowych administracji rządowej, która jest w tej chwili realizowana jako projekt rządowy.

Zaprojektowaliśmy i przygotowaliśmy także cały katalog e-usług w oparciu o rejestry państwowe, m.in.

  • możliwość sprawdzenia punktów karnych,
  • zapłacenia mandatu online,
  • sprawdzenia uprawnień kierowcy,
  • automatycznych przypomnień o mijających terminach,
  • rejestracji dziecka i uzyskiwania dowodu osobistego przez internet,
  • e-usługi wspierające młodych rodziców.

Rozpocząte podczas pl.ID prace nad katalogiem e-usług trwają i wiele z nich będzie w najbliższych miesiącach uruchomionych.

Założenia tej filozofii zostały przedstawione na konferencji „Państwo Usługowe”, która została zorganizowana przez Centralny Ośrodek Informatyki na jesieni 2015 roku. Poniżej wystąpienie programowe.